Послуги

 • Створення комплексних систем захисту інформації «під ключ»

  • Обстеження середовищ функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем;
  • Розробка технічного завдання на КСЗІ;
  • Розробка проектної та експлуатаційної документації;
  • Пуско-налагоджувальні роботи;
  • Попередні випробування;
  • Організація державної експертизи

 • Організація державної експертизи у сфері технічного захисту інформації

 • Створення комплексних систем антивірусного захисту
  • Обстеження мережі і аналіз загроз;
  • Вибір оптимального рішення;
  • Розробка плану впровадження;
  • Проведення тестування

 • Розгортання інформаційних інфраструктур на основі технологій Microsoft

 • Аудит безпеки та розробка політик безпеки підприємств і організацій
  • Проведення тестів на проникнення
  • Обстеження інформаційної інфраструктури та системи управління інформаційною безпекою
  • Оцінка ризиків

 • Передсертифікаційний аудит і сертифікація організацій і компаній відповідно до стандарту ISO 27001
  • Підготовка систем управління інформаційною безпекою до проходження аудиту на відповідність ISO 27001

 • Побудова систем управління інформаційною безпекою в банківській сфері відповідно до Постанови НБУ № 474
  • Розробка комплекту документації;
  • Визначення основних бізнес-процесів;
  • Інвентаризація активів;
  • Розробка методики оцінки ризиків;
  • Оцінка ризиків;
  • Розробка заходів щодо зниження ризиків

 • Технічна підтримка систем захисту інформації
  • Супровід систем і комплексів технічного захисту інформації