• Локальні та розподілені обчислювальні мережі
  • Бездротові (Wi-Fi) мережі
  • Відомчі телефонні мережі
  • Системи відеоконференцзв'язку
  • Системи уніфікованих комунікацій
  • Системи управління мережевими інфраструктурами