Системи кібербезпеки

Постачання, інтеграція та впровадження cистем комплексного захисту від кіберзагроз.

 • Захист від цілеспрямованих кібератак;
 • Комплексний захист від мережевих загроз;
 • Захист від витоку конфіденційної інформації;
 • Криптографічний захист даних і каналів їх передачі;
 • Безпека поштового і веб-контенту;
 • Системи керування подіями інформаційної безпеки;
 • Системи керування ідентичністю та контролю привілейованих користувачів;
 • Захист від DDoS-атак;
 • Захист веб-застосувань та створення захищених вузлів Інтернет-доступу;
 • Захист віртуальних середовищ.

Security Operations Center

Побудова та обслуговування Центрів керування кібербезпекою.

 • Проектування SOC/CSIRT, розробка сценаріїв та інструкцій;
 • Постачання та інтеграція компонентів SOC/CSIRT;
 • Дизайн і оздоблення приміщень SOC/CSIRT;
 • Аутсорсинг SOC/CSIRT.

Послуги з інформаційної безпеки

Послуги з аутсорсингу інформаційної безпеки, захист організації «під ключ».

 • Керовані послуги з безпеки (MSSP);
 • Створення комплексних систем захисту інформації «під ключ»;
 • Організація державних експертиз в сфері технічного захисту інформації;
 • Створення систем управління інформаційною безпекою;
 • Аудит інформаційної безпеки, розробка планів безперервності бізнесу, політик безпеки;
 • Оцінювання захищеності систем, проведення тестів на проникнення;
 • Розслідування кіберінцидентів.

Ліцензійне програмне забезпечення

Постачання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення.

 • Антивірусне ПЗ;
 • Системне ПЗ;
 • Системи керування базами даних;
 • Офісне та спеціалізоване ПЗ.

Інфраструктурні рішення

Серверні системи, інженерні рішення, центри обробки даних для потреб бізнесу.

 • Високопродуктивні серверні рішення;
 • Системи збереження даних, резервного копіювання та архівування даних;
 • Системи гарантованого електроживлення;
 • Віртуальні обчислювальні інфраструктури;
 • Комплексний ІТ-аудит.

Телекомунікації

Побудова локальних та розподілених корпоративних мереж.

 • Створення корпоративних мереж передачі даних;
 • Локальні і бездротові мережі;
 • Системи голосового та відеоконференцзв’язку.